Tangka w stylu karma-gardri. Padmasambhawa był nauczycielem pochodzącym z Indii i prekursorem buddyzmu tybetańskiego.