Tangka w stylu menri-ningma. Saraswati jest żeńskim wcieleniem mądrości i jidamem (jidam to w buddyzmie tybetańskim jeden z trzech korzeni praktyki do oświecenia). Jest patronką muzyki, tańca, sztuki i literatury.