w stylu karma-gardri. Śakjamuni urodził się jako Siddhartha Gautama i był założycielem buddyzmu. Kiedy stał się buddą, zaczęto go nazywać Śakjamuni, co oznacza oświecony. Artysta, który stworzył tę Tangkę, odważył się na daleko idące eksperymenty, zarówno w dziedzinie treści kompozycji, jak i techniki malowania.