Tangka w stylu menri-ningma. Buddyjska kosmologia postuluje istnienie milionów różnych światów, które składają się na Wszechświat. Zakłada przy tym, że w wymiarze przestrzennym Wszechświat jest bezkresny, a w wymiarze czasowym – nie ma początku ani końca. Buddyści identyfikują pięć kierunków (wschód, zachód, północ, południe i środek). Każdemu z buddów medytacyjnych przypisany jest jeden z tych kierunków, stanowiąc jeden z jego licznych atrybutów.