Tangka w stylu menri-ningma. Mańdźuśri uważany jest w buddyzmie za bóstwo mądrości.