Tangka w stylu menri-serma. Złote kontury naszkicowane na czarnym tle, a następnie wypełnione kolorami. Awalokiteśwara o tysiącu rąk i tysiącu oczu jest jednym z wcieleń bodhisattwy Awalokiteśwary, symbolizuje powszechne zbawienie i bezbrzeżne miłosierdzie.