Tangka w stylu menri-serma, której twórca wykazał się niezwykłym nowatorstwem formalnym. Jaksza to jedno z bóstw opiekuńczych w buddyzmie tybetańskim.